Maren Bjerke, Senterleder

Hva er din rolle i Actic og hva innebærer det?
Jeg er senterleder på Actic Hamar, hvilket innebærer at jeg har det overordnede ansvaret for å sørge for at alle mine ansatte jobber mot vår visjon og vårt mål, som vi i fellesskap jobber mot å nå. Jeg har mange andre arbeidsoppgaver utover personalansvar, som vasking, vedlikehold av utstyr, gruppeinstruktør, treningsveileder og selger. Jeg gjør litt av alt der det trengs, rett og slett!

 

Jeg elsker å kunne jobbe med mennesker og fylle arbeidshverdagen min med en av mine største lidenskaper: trening!

Hvorfor valgte du å begynne å jobbe i Actic?
Fordi Actics måte å fronte trening på appellerte veldig til meg, og mitt forhold til trening. Jeg ønsker at trening skal være lystbetont, og det å kunne jobbe med å bidra til at andre kan få glede av trening og aktivitet på samme måte som meg, er noe jeg brenner for. Jeg elsker å kunne jobbe med mennesker og fylle arbeidshverdagen min med en av mine største lidenskaper: trening!

Hva er det beste med å jobbe i Actic?
Å kunne dele arbeidshverdagen min med mine dyktige kollegaer, med medlemmene på senteret mitt og det å jobbe i en bransje som stadig er under utvikling! Det er mye som skjer i treningsbransjen, og jeg synes det er utrolig kult å være med Actic på denne reisen, og føle at min og andre senterledere sine stemmer blir hørt - setter jeg veldig stor pris på.

Hvilken type trening liker du best selv?
Jeg liker best å løpe utendørs, samt å ta korte og effektive HIIT-økter! Gi meg gjerne en 20 minutters økt med lite utstyr, mange repetisjoner eller arbeid på tid for eksempel. Jeg liker «Kjør, bare kjør» økta i Actic Anywhere veldig godt for eksempel og 3 minutters intervalldrag!

Vi setter kunden i fokus

Actic Group er en av de ledende treningssenterkjedene i Norden og driver 170 treningssentre med ca 200 000 medlemmer frodelt i Sverige, Norge og Tyskland. Vi setter kunden i fokus og tilbyr tilgjengelig og inspirerende trening gjennom våre tre treningsarenaer – innendørs-, utendørs og digitalt.

Jobbe i Actic
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor